Wydaje mi się, iż dla wierszy jest znacznie lepiej, jeżeli nie są podawane, że tak powiem, na patelni. Poezja korzysta na otaczającej ją sferze tajemnicy.

Czesław Miłosz